Úvodní stránka Úvodní stránka

Koncepce a struktura Řídícího integrovaného informačního systému RIIS+ je založena na vzájemném funkčním vztahu různých částí informačního systému - na integraci systému. Integrační pojetí RIIS+ v přímé závislosti na organizační struktuře podniku umožňuje efektivní propojení základních fází procesu řízení.

TOPlist

Technická příprava výroby

Technická příprava výroby

Modul Technická příprava výroby zajišťuje údržbu všech informací o vyráběných položkách v organizaci. Je zdrojem informací pro moduly Odbyt, Technicko-ekonomické plánování, Materiálně - technické zabezpečení, Operativní řízení výroby. Koncepce modulu vylučuje duplikaci údajů a zajišťuje, že všechna oddělení činí rozhodnutí na základě stejných dat.

Odbyt

Přehled faktur

Modul Odbyt se zabývá tvorbou, organizací a údržbou objednávek zákazníka a odbytových dat užívaných ostatními aplikačními moduly systému RIIS+.

Materiálně - technické zabezpečení

Aktualizace faktury

Modul Materiálně-technické zabezpečení zajišťuje sledování nakupovaných položek v organizaci. Informační výstupy o okamžitých stavech zásob dávají řídícím pracovníkům možnost kvalifikovaně rozhodovat o problémech vznikajících v procesu řízení organizace.

Technicko-ekonomické plánování

Tisk faktury

Modul Technicko - ekonomické plánování zprostředkovává informace o plánovaných ekonomických hodnotách jak z pohledu ekonomických ukazatelů, tak z pohledu vytváření optimálních podmínek pro plnění odbytového a výrobního plánu. Modul plánuje s vazbou na objem a strukturu zakázkové náplně s požadavky na výrobní plány, kapacitní zdroje výrobních dílen, objednávání materiálu. Základem fungování modulu TEP jsou zpětné vazby z modulů ODBYT, OŘV a MTZ, které umožňují dynamické vyhodnocování stavu a průběhu navazujících aplikačních modulů.

Operativní řízení výroby

Tisk v měně

Modul Operativní řízení výroby těsně navazuje na moduly Odbyt, Materiálně-technické zabezpečení a Technicko-ekonomické plánování. V modulu Odbyt vzniká při tvorbě odbytového plánu zároveň i hlavní plán. Aktualizace odbytového plánu prochází výrobní sklady a výrobní plán a alokuje volné komponenty pro odbytové zakázky. Hlavní plán vzniká strukturním rozkladem odbytového plánu. Při tvorbě hlavního plánu se využívá rozpisková dokumentace a technologické postupy. Přesnost plánu tedy závisí na přesnosti výrobní dokumentace. Z hlavního plánu vzniká výrobní plán postupným zaplánováním jednotlivých uzlů plánovacím oddělením. V modulu OŘV se uzavírá kruh začínající navedením zakázky v Odbytu. Mistři zde odvádí operace výrobního plánu na pracovníky, kteří je provedli a je tedy možno v každém okamžiku vyhodnotit rozpracovanost jednotlivých zakázek. Na základě hlášenek výroby pracovníci odbytu jednotlivá pořadí zakázek odvádí (expedují) a část výrobního plánu, týkající se expedovaných pořadí se přesouvá do archivu výrobního plánu.

Docházka

Tisk v jazyce

Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka Docházka

V rámci realizace modulů RIIS+ ve výrobním podniku nabízíme
- analýzu informačního systému podniku a projektovou přípravu
- úpravy modulů RIIS+ dle výsledků analýzy a požadavků zákazníka
- podporu při zavádění a školení
- záruční a pozáruční servis

Realizace
- termín realizace - dle rozsahu 3 až 9 měsíců
- záruční doba jednotlivých modulů - 1 rok ode dne předání
- školení uživatelů
- pozáruční servis dle Vašich požadavků
- součástí dodávky je uživatelská a systémová dokumentace
- možnost propojení stávajícího programového vybavení s moduly RIIS+
- realizace dalšího zakázkového software