Úvodní stránka Úvodní stránka

Stránka obsahuje stručný přehled funkcí které obsahuje systém RIIS+. Systém RIIS+ je stále vyvíjen dle požadavků zákazníků.

Stručný přehled funkcí které obsahuje systém RIIS+

 • Evidence konstrukčních rozpisek
 • Evidence kusovníkových vazeb
 • Evidence technologických postupů
 • Plánová kalkulace
 • Evidenci dodavatelů a odběratelů
 • Evidence poptávek, kupních smluv
 • Evidence zakázek
 • Evidence vydaných faktur
 • Odbytový plán
 • Hlavní plán
 • Výrobní plán
 • Simulace výroby
 • Tisk výrobních podkladů
 • kapacity středisek a pracovišť
 • Plánování požadavků
 • Evidence skladů materiálu
 • Kooperace
 • Odvádění výroby čárovým kódem
 • Sledování výkonů
 • Evidence skladů výrobků
 • Řízení jakosti
 • Neshody
 • Vyhodnocení dopadu změn
 • Evidence zaměstnanců
 • Příplatky a prémie zaměstnanců
 • Evidence strojů
 • Evidence výdejen
 • Export dat do externích programů
 • Navádění/aktualizace za pomocí systémových číselníků
 • Nastavení uživatelů a přístupových práv
 • Zabezpečení neoprávněného přístupu pomocí vstupního jména a hesla
 • Provoz v počítačové síti
 • Jednoduchou a přehlednou obsluhu
 • Software plně funkční ve Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7