Úvodní stránka Úvodní stránka

Stránka obsahuje stručný přehled základních principů jednotlivých modulů systému RIIS+.

Základní principy modulu TPV

 • systém konstrukční dokumentace je koncipován jako stavebnicová rozpiska
 • aktualizace i přehledy rozpisek umožňují pohyb po všech úrovních výrobku
 • možnost odvození rozpisky pomocí kopie
 • umožnění hromadných (částečných) změn - náhrada a rušení položek
 • zajištění tvorby různých druhů kusovníků
 • možnost grafického zobrazení výkresu - vazba na CAD pracoviště
 • tvorba technologických postupů ve členění
  • základní údaje
  • technologické operace
  • doprovodné texty
  • popis přípravků a nářadí
 • evidence výrobních prostředků
 • stanovení materiálové a výkonové normy - pro zadanou výrobní dávku
 • výpočet plánové kalkulace výrobku
 • rozsah plánovacích položek umožňuje snadné propojení s plánovacím modulem OŘV
 • pro určené položky je možno využívat funkce číselníků, pomocí nichž jsou tyto položky kontrolovány na předem definované hodnoty
 • pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupů k jednotlivým funkcím systému

Základní principy modulu Odbyt

 • systém je koncipován tak, aby umožňoval tvorbu, organizaci a údržbu základních odbytových dat užívaných ostatními moduly
 • modul je základním řídícím modulem RIIS+
 • jednoznačná identifikace zákazníka a aktualizace základních údajů
 • tvorba poptávek, poptávkových listů
 • evidence objednávek zákazníků - odbytových zakázek
 • tvorba kupní ceny s vazbou na plánovou kalkulaci výrobku
 • tvorba a archivace kupní smlouvy, včetně textů
 • aktualizace odbytového plánu a jeho vyhodnocení v členění sortimentu a zákazníků v požadovaném období
 • evidence skladu hotových výrobků
 • vystavení odběratelských faktur - tuzemských , zahraničních
 • archivace ukončených zakázek
 • zajištění vazby na externí modul Ekonomické informace
 • pro určené položky je možno využívat funkce číselníků, pomocí nichž jsou tyto položky kontrolovány na předem definované hodnoty
 • pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupu k jednotlivým funkcím systému

Základní principy modulu MTZ

 • systém je koncipován tak, aby umožňoval evidenci všech druhů položek
 • funkce objednávání materiálu a evidence dodavatelů
 • zjištění materiálových potřeb na zakázkovou náplň
 • veškeré údaje, které musí podléhat kontrole a jsou vytvořeny předpoklady pro jejich kontrolu, jsou ihned při vstupu kontrolovány a nelze chybně navedený údaj vložit do systému
 • pro významové položky je možno využívat funkce číselníků, jejich případné zobrazování při chybném navedení je volitelné
 • systém je připraven na napojení do ekonomických agend
 • pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupu k jednotlivým funkcím systému

Základní principy modulu TEP

 • systém plánování je koncipován jako plánovací systém řízený zakázkou
 • dochází ke vzniku 3 plánů:
  • odbytový plán - plán zakázkové náplně ( vazba na finální rozpisky TPV )
  • hlavní plán - plán nakupovaných a vyráběných součástí, který vzniká po rozkladu odbytových požadavků s přihlédnutím k alokaci výrobních skladů
  • výrobní plán - do něj plánovací oddělení zaplánovává komponenty z hlavního plánu, které je nutné začít vyrábět
 • možnost simulace výroby dané rozpisky k požadovanému datu zahájení nebo ukončení
 • možnost náhrady (zrušení, přidání) jednotlivých komponent plánu
  • náhrada nakupovaných součástí (materiálu)
  • náhrada vyráběného uzlu
 • tvorba pojistných zakázek - s přihlédnutím k definované bezpečnostní zásobě
 • při práci s plány je zajištěna přímá vazba na funkce TPV
 • funkce kapacitního bilancování
 • kalendář pracovních dnů
 • pomocí vstupních hesel je zajištěna ochrana dat a oprávněnosti přístupu k jednotlivým funkcím systému

Základní principy modulu OŘV

 • systém plánování je koncipován jako plánovací systém řízený zakázkou
 • dochází ke vzniku 3 plánů:
  • odbytový plán - plán zakázkové náplně (vazba na finální rozpisky TPV)
  • hlavní plán - plán nakupovaných a vyráběných součástí, který vzniká po rozkladu odbytových požadavků s přihlédnutím k alokaci výrobních skladů
  • výrobní plán - do něj plánovací oddělení zaplánovává komponenty z hlavního plánu, které je nutné začít vyrábět
 • možnost náhrady (zrušení, přidání) jednotlivých komponent plánu - náhrada nakupovaných součástí (materiálu) nebo vyráběných komponent
 • tvorba pojistných zakázek - s přihlédnutím k definované bezpečnostní zásobě
 • při práci s plány je zajištěna přímá vazba na funkce TPV
 • funkce kapacitních propočtů
 • odvádění výroby po operacích - sledování výkonů pracovníků
 • funkce meziskladů umožňuje sledovat polotovary vlastní výroby a zajišťuje návaznost na modul Ekonomické informace
 • sledování rozpracovanosti zakázky
 • sledování nedokončené výroby

Základní principy modulu Docházka