Úvodní stránka Úvodní stránka

Koncepce a struktura Řídícího integrovaného informačního systému RIIS+ je založena na vzájemném funkčním vztahu různých částí informačního systému - na integraci systému. Integrační pojetí RIIS+ v přímé závislosti na organizační struktuře podniku umožňuje efektivní propojení základních fází procesu řízení.

TOPlist

Technická příprava výroby

Modul Technická příprava výroby zajišťuje údržbu všech informací o vyráběných položkách v organizaci. Je zdrojem informací pro moduly Odbyt, Technicko-ekonomické plánování, Materiálně - technické zabezpečení, Operativní řízení výroby. Koncepce modulu vylučuje duplikaci údajů a zajišťuje, že všechna oddělení činí rozhodnutí na základě stejných dat.

Odbyt

Modul Odbyt se zabývá tvorbou, organizací a údržbou objednávek zákazníka a odbytových dat užívaných ostatními aplikačními moduly systému RIIS+.

Materiálně - technické zabezpečení

Modul Materiálně-technické zabezpečení zajišťuje sledování nakupovaných položek v organizaci. Informační výstupy o okamžitých stavech zásob dávají řídícím pracovníkům možnost kvalifikovaně rozhodovat o problémech vznikajících v procesu řízení organizace.

Technicko-ekonomické plánování

Modul Technicko - ekonomické plánování zprostředkovává informace o plánovaných ekonomických hodnotách jak z pohledu ekonomických ukazatelů, tak z pohledu vytváření optimálních podmínek pro plnění odbytového a výrobního plánu. Modul plánuje s vazbou na objem a strukturu zakázkové náplně s požadavky na výrobní plány, kapacitní zdroje výrobních dílen, objednávání materiálu. Základem fungování modulu TEP jsou zpětné vazby z modulů ODBYT, OŘV a MTZ, které umožňují dynamické vyhodnocování stavu a průběhu navazujících aplikačních modulů.

Operativní řízení výroby

Modul Operativní řízení výroby těsně navazuje na moduly Odbyt, Materiálně-technické zabezpečení a Technicko-ekonomické plánování. V modulu Odbyt vzniká při tvorbě odbytového plánu zároveň i hlavní plán. Aktualizace odbytového plánu prochází výrobní sklady a výrobní plán a alokuje volné komponenty pro odbytové zakázky. Hlavní plán vzniká strukturním rozkladem odbytového plánu. Při tvorbě hlavního plánu se využívá rozpisková dokumentace a technologické postupy. Přesnost plánu tedy závisí na přesnosti výrobní dokumentace. Z hlavního plánu vzniká výrobní plán postupným zaplánováním jednotlivých uzlů plánovacím oddělením. V modulu OŘV se uzavírá kruh začínající navedením zakázky v Odbytu. Mistři zde odvádí operace výrobního plánu na pracovníky, kteří je provedli a je tedy možno v každém okamžiku vyhodnotit rozpracovanost jednotlivých zakázek. Na základě hlášenek výroby pracovníci odbytu jednotlivá pořadí zakázek odvádí (expedují) a část výrobního plánu, týkající se expedovaných pořadí se přesouvá do archivu výrobního plánu.

V rámci realizace modulů RIIS+ ve výrobním podniku nabízíme
- analýzu informačního systému podniku a projektovou přípravu
- úpravy modulů RIIS+ dle výsledků analýzy a požadavků zákazníka
- podporu při zavádění a školení
- záruční a pozáruční servis

Realizace
- termín realizace - dle rozsahu 3 až 9 měsíců
- záruční doba jednotlivých modulů - 1 rok ode dne předání
- školení uživatelů
- pozáruční servis dle Vašich požadavků
- součástí dodávky je uživatelská a systémová dokumentace
- možnost propojení stávajícího programového vybavení s moduly RIIS+
- realizace dalšího zakázkového software